Ceir mwy o wybodaeth am y digwyddiad ar

Feel Good Communities

UK Laugh

Laughter Yoga

Laughter World Master

Annette Goodheart SIANEL Youtube

Ydych chi’n cynnal gweithdy neu ddigwyddiad?

Hoffech chi gynnal gweithgaredd chwerthin i drigolion eich cymuned? Beth am ein gwahodd ninnau, ynghyd â mudiadau cymunedol a thrigolion cymunedau’r ardal i ymuno â chi?!

Cysylltwch â ni yn: activities@laughwales.org