Ein gweledigaeth ydi sicrhau bod trigolion Cymru yn dod ynghyd i gynnal ac arwain digwyddiadau yn ymwneud â chwerthin. Gallwn elwa o chwerthin therapiwtig ac yoga chwerthin i wella ein hiechyd meddwl, iechyd cyffredinol a’n hapusrwydd. Dewch i ni ddod â phobl o wahanol gefndiroedd a sefyllfaoedd ynghyd er mwyn cryfhau’r perthnasau rhwng trigolion ein cymunedau.


Cymryd rhan

Buasem wrth ein bodd yn clywed ganddoch chi a’ch mudiadau cymunedol os ydych yn dymuno cymryd rhan. Gallwn hyfforddi arweinwyr chwerthin ym mhob cwr o’r wlad.

Byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth am y digwyddiadau a syniadau ar gyfer y dyfodol ar ein TUDALEN FACEBOOK!


Cysylltwch â ni hefyd ar: activities@laughwales.org